Khoa_dao_tao_Tu_van_ban_hang_moi.jpg

Chương trình đào tạo đã truyền đạt cho các TVBH về kiến thức sản phẩm xe thương mại, kỹ năng tư vấn bán hàng; quản lý thời gian; tổ chức công việc, kỹ năng làm việc nhóm và thảo luận các tình huống khi gặp khách hàng so sánh với xe của đối thủ…

Khoa_dao_tao_Tu_van_ban_hang_moi_2.jpg