Tại buổi họp, BLĐ Thaco CV KVNB đã trình bày định hướng & kế hoạch kinh doanh xe thương mại năm 2015, một số yêu cầu về DVPT liên quan đến phòng kinh doanh, vai trò của TP/PPKD trong quản trị nhân sự.

Hinh_hop_chuyen_de_1.jpg

Bên cạnh đó, phát biểu tại buổi họp, bà Nguyễn Thiện Mỹ – Giám đốc KVNB nhấn mạnh nhiệm vụ công tác thị trường, xây dựng kế hoạch, quản lý hoạt động giao nhận, chăm sóc khách hàng, quản lý nhân sự, đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ phận và yêu cầu đối với TP/PPKD phải hiểu rõ quan điểm, định hướng, chiến lược của công ty theo từng thời kỳ.