Dtao_SP_dau_keo_18_10.jpg

Chương trình đào tạo sản phẩm đợt này cung cấp cho bộ phận kinh doanh các kiến thức về công nghệ, kỹ thuật và trải nghiệm thực tế dòng sản phẩm mới Thaco Auman cũng như một số thương hiệu đầu kéo khác trên thị trường. Đặc biệt, các học viên còn được hướng dẫn công tác truyền thông và marketing cho line up sản phẩm mới để hỗ trợ hiệu quả kinh doanh.