Tại hội thảo, các thành viên đã thảo luận về nội dung của cuốn sổ tay bao gồm: Những điều cần thực hiện để đảm bảo an toàn và tăng mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng, thao tác lái xe an toàn, cách xử lý khi gặp tai nạn, sự cố cũng như thái độ ứng xử lịch sự, văn minh đối với hành khách.

hoi_thao_so_tay_xe_bus_1000px.jpg

Dự kiến cuốn sổ tay lái xe an toàn và ứng xử với hành khách dành cho nhân viên xe buýt sẽ hoàn thành vào đầu tháng 6/2015 và được lưu hành với số lượng in ấn là 10.000 cuốn.