Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, các đơn vị, nhà máy tại Thaco Chu Lai đã nhanh chóng tăng cường và quyết tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo vệ người lao động, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại ở Thaco Chu Lai trong những ngày vừa qua.
2. Kiểm tra thân nhiệt cho CB-NV tại Văn phòng Chu Lai.JPG
Kiểm tra thân nhiệt cho CBNV tại Văn phòng Chu Lai
3. Kiểm tra thân nhiệt cho công nhân tại nhà máy.JPG
Kiểm tra thân nhiệt cho công nhân tại nhà máy
5. Công nhân trang bị đầy đủ khẩu trang khi làm việc.JPG
Công nhân trang bị đầy đủ khẩu trang, găng tay khi làm việc
10. CB-NV sát khuẩn tay trước khi lên xe.jpg
CBNV sát khuẩn tay trước khi lên xe
6. CB-NV xếp hàng giãn cách khi lấy thức ăn.jpg
CBNV phải giữ khoảng cách trong lúc xếp hàng lấy thức ăn
Nhờ nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tình hình tại Thaco Chu Lai đã và đang được kiểm soát tốt. CBNV Thaco Chu Lai tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống dịch bệnh, làm việc tích cực, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.