Ngày 29/1, tại Hội trường Thiskyhall – Khu đô thị Sala, TP.HCM, THACO AUTO tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch 2024 nhằm đề ra những chiến lược, mục tiêu và tiếp tục kiện toàn công tác quản trị trong năm mới.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương; Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT THACO Nguyễn Hùng Minh; Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài; Phó Chủ tịch Thường trực THACO AUTO Nguyễn Thiện Mỹ; Tổng Giám đốc THACO AUTO Nguyễn Quang Bảo; Lãnh đạo các Tập đoàn thành viên; Lãnh đạo các Khối Kinh doanh, Khối Sản xuất và NVQT Cơ bản, NVQT Chuyên ngành, Lãnh đạo THACO AUTO Miền Nam, Miền Bắc, Lãnh đạo các Nhà máy và Hệ thống Công ty tỉnh thành trên cả nước.

1920x1280
Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương phát biểu tại Hội nghị

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thị trường gặp nhiều khó khăn, biến động, THACO AUTO tập trung thực hiện các chương trình kiện toàn và nâng cấp quản trị, đồng thời triển khai các giải pháp toàn diện về sản xuất kinh doanh để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch HĐQT THACO nhấn mạnh rằng: Năm 2024 là năm THACO AUTO cần tập trung nâng cấp quản trị phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là tại các Công ty tỉnh thành, từng bước hoàn thiện công tác quản trị tại đơn vị. Bên cạnh đó, yêu cầu phát triển lực lượng nhân sự phù hợp, chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và quản trị cho từng CBNV, qua đó tạo ra chiến lược khác biệt, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc THACO AUTO Nguyễn Quang Bảo trình bày chiến lược, kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024 - 2027 và công tác quản trị THACO AUTO.

THACO 1
Tổng Giám đốc THACO AUTO Nguyễn Quang Bảo trình bày chiến lược, kế hoạch giai đoạn 2024 – 2027 tại Hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị, nhằm ghi nhận những đóng góp của nhân sự, THACO AUTO quyết định khen thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc trong năm 2023, qua đó khích lệ CBNV, các bộ phận/đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THACO 2
THACO 3 THACO 4

Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2023