Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thực hiện chiến lược phát triển công ty. Hiện nay, THACO đang bước vào chu kỳ phát triển mới, đòi hỏi nhân sự phải nâng cao năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong Thông điệp số 18, Chủ tịch HĐQT THACO nhấn mạnh: “Phải tập trung hoạch định và triển khai chiến lược nhân sự nhằm xây dựng và phát triển lực lượng nhân sự phù hợp với chiến lược mới của Tập đoàn”. Trong đó, công tác đào tạo được đặc biệt chú trọng để nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực quản trị, hình thành lực lượng nhân sự công nghiệp thế hệ mới; đồng thời tạo điều kiện cho nhân sự phát triển, gắn bó lâu dài với Tập đoàn.

THACO-AUTO-Chu-Lai-tổ-chức-gần-200-khóa-đào-tạo-cho-nhân-sự-3

Xác định tầm quan trọng của công tác đào tạo trong phát triển nhân sự, đồng thời căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế, THACO AUTO Chu Lai đã tổ chức nhiều khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho lực lượng nhân sự thuộc khối nghiệp vụ quản trị và bổ sung kiến thức, nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ sư, công nhân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, THACO AUTO Chu Lai đã tổ chức gần 200 khóa đào tạo cho nhân sự tại các nhà máy thuộc Tổ hợp Sản xuất lắp ráp Ô tô và Trung tâm R&D Ô tô. Các hình thức đào tạo gồm: Đào tạo nội bộ trực tiếp tại các xưởng, nhà máy; đào tạo tại Trường Cao đẳng THACO; cử chuyên gia nội bộ đào tạo cho CBNV hoặc thuê giảng viên đào tạo. Trong đó, có 180 khóa đào tạo nội bộ tập trung vào các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực sản xuất lắp ráp ô tô như: Vận hành robot, máy móc, thiết bị; Kiểm tra chất lượng; Quy trình lắp ráp theo các trạm; Quy trình sơn, hàn, nhúng; Vận hành xe; Kiểm tra vật tư... Qua các khóa học, các nhân sự được tiếp cận công nghệ mới, nâng cao năng lực vận hành máy móc, thành thạo các kỹ thuật mới trong quy trình sản xuất lắp ráp ô tô, đảm bảo hiệu quả công việc, gia tăng năng suất lao động. Đồng thời giúp giảm thiểu sự lãng phí và sai sót, thúc đẩy cải tiến, mang đến những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng, nâng cao uy tín thương hiệu THACO AUTO. Bên cạnh đó, tổ chức các khóa đào tạo định kỳ với các nội dung: Các nghiệp vụ quản trị, An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, Triết lý Kaizen - 5S...

THACO-AUTO-Chu-Lai-tổ-chức-gần-200-khóa-đào-tạo-cho-nhân-sự

Mục tiêu quản trị năm 2023 đặt ra nhiệm vụ trong công tác đào tạo là phát triển mới đội ngũ giảng viên nội bộ, ban hành mới và tổ chức đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và đa kỹ năng cho nhân sự theo hướng chuyên sâu, đặc biệt là đào tạo nhân sự lãnh đạo, quản lý kỹ thuật công nghệ và kỹ sư R&D. Trong đó, đội ngũ lãnh đạo, quản lý phải đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, có ý thức, tự rèn luyện năng lực chuyên môn và quản trị để tự tin trong công việc, sẵn sàng đổi mới tư duy, nắm bắt kịp thời các thay đổi về xu hướng công nghệ và nhu cầu thị trường, đào tạo và tạo điều kiện cho nhân sự phát triển cùng công ty.

THACO-AUTO-CHU-LAI-TỔ-CHỨC-GẦN-200-KHÓA-ĐÀO-TẠO-CHO-NHÂN-SỰ-4

Nhằm bổ sung, cập nhật các kiến thức về quản trị chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, thực hiện công việc, trong hai ngày 03 - 04/3, THACO AUTO Chu Lai tổ chức khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng” cho 40 học viên là lãnh đạo, quản lý các công ty, đơn vị trực thuộc. Khóa học giúp các học viên nâng cao nghiệp vụ, xây dựng kênh quản trị tổng thể chuỗi cung ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại THACO AUTO Chu Lai. Sau khóa học, các học viên sẽ hoàn thiện giáo trình về quản trị chuỗi cung ứng để tổ chức đào tạo nội bộ cho CBNV của các công ty, đơn vị; đồng thời đề ra các giải pháp quản trị phù hợp với định hướng của Tập đoàn, góp phần mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thời gian tới, THACO AUTO Chu Lai tiếp tục tăng cường đào tạo nhân sự với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn THACO AUTO và nhu cầu thị trường. Ban Lãnh đạo Tập đoàn luôn tạo điều kiện và khuyến khích toàn thể CBNV nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực lao động sáng tạo; đồng thời tích cực tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực, phát triển bản thân, gia tăng hiệu quả sản xuất tại các công ty, đơn vị.