Nhằm nâng cao nguồn nhân lực chăn nuôi thuộc các Khu liên hợp Nông nghiệp chăn nuôi bò tại Việt Nam, Lào và Campuchia, Khu liên hợp Bò Ia Puch thuộc THACO AGRI đã liên kết với Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông tổ chức đào tạo kỹ thuật chăn nuôi (trình độ sơ cấp) cho các Tổ trưởng/Trưởng nhóm công nhân, công nhân chính thức. Chương trình đào tạo kéo dài 3 tháng, trong đó đào tạo lý thuyết 20% và đào tạo thực hành 80%.

z3802647613585_57c4816c1d7f2d06d7da7e4b8c8688c8

Ngoài việc liên kết với các Trường Đại học/Cao đẳng đào tạo chuyên ngành chăn nuôi -thú y để tuyển dụng, THACO AGRI có chủ trương xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ với mục đích: Tạo nguồn nhân lực nội bộ cho Tập đoàn (có bằng cấp/chứng chỉ theo chương trình giáo dục đào tạo nghề của Bộ giáo dục); Tạo sự gắn kết làm việc lâu dài của người lao động với công ty; Nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho công nhân, quản lý trang trại đáp ứng yêu cầu thực tế; phát triển đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm làm căn cứ xếp bậc tay nghề cho công nhân.

THACO AGRI sẽ từng bước thực hiện từ chương trình đào tạo sơ cấp Chăn nuôi thú y đến Trung cấp, Cao đẳng, Đại học với nội dung chuyên sâu theo từng đối tượng mà Tập đoàn đang sản xuất chăn nuôi.

5. Trang trại chăn nuôi 2