Peugeot training.JPG

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Peugeot tại khu vực Đông Nam Á và tham quan tìm hiểu xe thực tế, lãnh đạo các showroom, đại diện bộ phận Marketing, kinh doanh VPTQ, khối và các khu vực đã được trang bị những kiến thức cơ bản về mẫu xe này.

Từ những kiến thức đã được trang bị sẽ giúp đội ngũ marketing và kinh doanh tự tin trong việc đẩy mạnh chiến lược tiếp thị sản phẩm ra thị trường, đồng thời giúp khách hàng có được sự phục vụ tốt nhất.