KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Đang lọc theo Tag : "KLH Snoul"

Các công trình thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp tại Snuol

23/08/2023
Để đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp quy mô lớn, Khu Liên hợp nông nghiệp Snuol đã triển khai xây dựng các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước tưới trong sản xuất trồng trọt và chăn nuôi.