KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Đang lọc theo Tag : "Hướng dẫn nghiệp vụ Tài chính - Kế toán"

Khu Liên hợp Koun Mom tổ chức hướng dẫn quy định Luật Thuế Campuchia

06/07/2023
Với mục tiêu trang bị thêm kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, trong hai ngày từ 17 và 18/6/2023, tại KLH Koun Mom (Campuchia) đã tổ chức lớp hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ Tài chính- Kế toán (TC-KT) đúng quy định của Luật Thuế, Luật Kế toán tại Campuchia cho hơn 20 CBNV làm công tác TC-KT thuộc 3 Công ty LumPhat, Andong Meas và Daunpenh.