KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Đang lọc theo Tag : "Hội nghị triển khai kế hoạch 2024"

THACO INDUSTRIES tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch 2024 Khối Nghiệp vụ quản trị Chuyên ngành - Kinh doanh và Trung tâm R&D

09/03/2024
Ngày 26/02, THACO INDUSTRIES tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2024 Khối Nghiệp vụ quản trị (NVQT) Chuyên ngành và Kinh doanh. Tham dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo THACO INDUSTRIES, Lãnh đạo các công ty/đơn vị trực thuộc cùng 350 CBNV Khối NVQT Chuyên ngành và Kinh doanh.

THACO tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2024: Hoàn thiện công tác quản trị và chuyển đổi số một cách toàn diện

06/02/2024
Ngày 3/2, tại Thiskyhall Sala (TP.HCM), THACO tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2024 nhằm đề ra những mục tiêu, chiến lược và tiếp tục kiện toàn công tác quản trị trong năm mới.

THILOGI tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2024

06/02/2024
Ngày 01/2, THILOGI tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2024 nhằm đề ra những chiến lược, mục tiêu và tiếp tục kiện toàn công tác quản trị trong năm mới.

THACO Chu Lai tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2024

06/02/2024
Ngày 01/2, THACO Chu Lai tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2024 nhằm đề ra những mục tiêu, kế hoạch hoạt động trong năm mới, qua đó tiếp tục phát triển hệ sinh thái công nghiệp đa ngành thế hệ mới của THACO tại Chu Lai

THISO tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2024

31/01/2024
Chiều ngày 30/1, THISO và THISO Retail tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2024 và đề ra những mục tiêu, kế hoạch kiện toàn công tác quản trị trong năm nhằm thực hiện chiến lược mở rộng hệ thống giai đoạn năm 2025 – 2027.