image007.jpg

Chương trình thu hút hơn 30 lượt lái thử, 2 khách hàng tiềm năng và 1 hợp đồng xe Kia Picanto SAT được ký kết. Khách hàng đã đánh giá cao về cách phục vụ và tư vấn của đội ngũ bán hàng SR Vĩnh Long.