image009.png

Chương trình đã thu hút 15 lượt khách hàng đến tham quan và đặt nhiều câu hỏi quan tâm đến các dòng xe Thaco. Kết thúc chương trình, có 2 khách hàng tiềm năng xe Thaco Towner và 8 khách hàng theo dõi dự kiến ký hợp đồng trong thời gian sắp tới.