image003.jpg

Chương trình đã hướng dẫn khách hàng sử dụng và bảo dưỡng xe đúng cách, giải đáp những thắc mắc trong quá trình sử dụng xe. Cuối chương trình, các KTV đã kiểm tra xe và hướng dẫn khách hàng trên xe thực tế. Tất cả khách hàng đều nhận xét chương trình rất thiết thực và bày tỏ sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ của SR.

image005.jpg