test-drive-1.jpg

Đây là chuỗi hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu và đưa sản phẩm Peugeot 408 đến gần hơn với khách hàng trên địa bàn các tỉnh. Chương trình đã có 33 lượt khách hàng tham dự lái thử và đóng góp ý kiến đánh giá về sản phẩm, đồng thời có 03 khách hàng tiềm năng dự kiến ký hợp đồng mua xe trong thời gian tới.

test-drive-2.jpg

test-drive-3.jpg