roadshow-peugeot.jpg

Chương trình nhằm mục đích quảng bá thương hiệu, nâng cao nhận diện sản phẩm Peugeot 408 cũng như SR Peugeot PMH tại TP.HCM. Buổi roadshow đã tạo hiệu ứng rất tốt, nhiều KH đã chủ động xin thông tin và hẹn sẽ sắp xếp đến tham quan xe trong thời gian tới. Cuối chương trình, 1 hợp đồng mua xe Peugeot 408 đã được ký kết.