test_drive_peugeot_Ha_Noi_2.jpg

Chương trình đã nhận được những phản hồi tích cực của đa số khách hàng. Kết thúc chương trình đã có 60 lượt khách hàng lái thử cùng 04 hợp đồng được ký kết: 01 xe Peugeot 408, 02 Peugeot 3008 và 01 Peugeot 508.

test_drive_peugeot_Ha_Noi_1.jpg

test_drive_peugeot_Ha_Noi_3.jpg

test_drive_peugeot_Ha_Noi_4.jpg