image011.png

 

Chương trình thu hút 33 khách hàng tham dự, có 5 KH tiềm năng, 1 hợp đồng New Sorento và 1 hợp đồng Picanto được ký kết. Buổi giới thiệu New Sorento 2014 cũng đã trao chìa khóa cho 3 KH mua xe đầu tiên. Hầu hết khách hàng đều đánh giá tốt về kiểu dáng, chế độ tiện nghi của New Sorento 2014.