Maz_Vinh_Phuc_2.jpg

Trong tháng 04/2014, Thaco PC KVBB đã liên tục tổ chức chương trình "Tư vấn, hướng dẫn sử dụng chăm sóc xe Mazda” tại các SR Mazda Giải Phóng và Mazda Quảng Ninh và thu được nhiều ý kiến tích cực từ khách hàng. Tiếp nối thành công đó, sáng ngày 19/4/2014, Thaco PC KVBB tiếp tục tổ chức chương trình "Tư vấn, hướng dẫn sử dụng chăm sóc xe Mazda” tại Sr Mazda Vĩnh Phúc. Kết quả, chương trình đã thu hút 62 khách hàng tham dự, với 42 lượt xe vào xưởng dịch vụ.