MAZDA-VINH.jpg

MAZDA-LONG-BIEN.jpg

Chương trình đã thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo khách hàng tại Bắc bộ cùng nhiều ý kiến đánh giá tích cực của các khách hàng về sản phẩm cũng như quy mô tổ chức và thái độ phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên. 

MAZDA-GIAI-PHONG.jpg

IMG_3967.jpg

MAZDA-HAI-DUONG.jpg

Kết quả đã có 373 KH tới tham dự, 84 HĐ mua xe Mazda được ký kết trong đó HĐ mua xe Mazda2 mới là 37 Hợp đồng (phiên bản Sedan là 28 và Hatchback là 9 xe)