image003.jpg

Chương trình đã thu hút gần 200 khách hàng tham dự với hơn 50 lượt khách hàng tham gia lái thử. Kết thúc chương trình đã ký được 02 hợp đồng Mazda CX 5 và 4 khách hàng tiềm năng.

image001.jpg