Đặc biệt, sự xuất hiện của Mazda 6 tại sự kiện đã tạo được hiệu ứng quan tâm mạnh mẽ của khách hàng và góp phần nâng cao hình ảnh nhận diện thương hiệu Mazda tại SR.

Kết thúc buổi “Lái thử và cảm nhận”,  có 3 hợp đồng: 2 xe Mazda 3, 1 xe BT-50 được ký kết.

SR_Binh_Duong_to_chuc_Lai_thu_va_cam_nhan_xe_Mazda_2.jpg
SR Bình Dương tổ chức lái thử và cảm nhận xe Mazda

SR_Binh_Duong_to_chuc_Lai_thu_va_cam_nhan_xe_Mazda_1.jpg
SR Bình Dương tổ chức lái thử và cảm nhận xe Mazda