SR-An-Lac-giao-xe.jpg

Công ty Ngọc Nghĩa là khách hàng thân thiết của showroom, đã đầu tư tổng cộng 19 xe. Trị giá của đợt giao xe lần này là 3,15 tỷ đồng và dự kiến qua năm 2014 công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm xe để mở rộng kinh doanh vận tải.