Chương trình đã thu hút của 35 KH tham quan, 25 lượt lái thử và 3 hợp đồng được ký kết: 1 xe OLLIN 250, 1 xe TOWNER và 1 xe K3000S. Bên cạnh đó, có thêm 2 KH tiềm năng của dòng xe TOWNER & 6 KH tiềm năng của dòng xe OLLIN.

lai-thu-xe-TM-KVNB.jpg

Sự kiện đã nhận được sự đánh giá cao của KH, tạo được hiệu ứng tích cực đến quyết định mua xe của KH.