IMG_3922_resized.jpg

Chương trình đã thu hút 61 lượt khách hàng đến tham quan và bảo dưỡng. Tất cả khách hàng đều đánh giá chương trình rất thiết thực và mong muốn SR thường xuyên tổ chức hoạt động hữu ích này nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

image009.jpg

Kết thúc chương trình, SR ký kết được 1 hợp đồng Thaco Towner 950, có 3 khách hàng tiềm năng và 6 khách hàng theo dõi dự kiến ký hợp đồng trong tuần tới.