HINH_1.jpg

Tại buổi lễ bàn giao xe ông Nguyễn Tiến Hòa - Giám đốc Công ty chia sẻ: tính đến đầu tháng 2 năm 2015, công ty đã đầu từ 22 xe Thaco Bus và đầu kéo HD, dự định tiếp tục đầu tư 14 xe Thaco Auman FV375 trong năm 2015.