HINH_23.jpg

Tại chương trình, quý khách hàng đã được các TVBH cung cấp đầy đủ các thông tin, tính năng về các sản phẩm xe tải nặng mới nhất như: Auman C240, C300B, C340 hay Hyundai HD210, HD320, HD360… Chương trình đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Kết quả, có 20 khách hàng tham dự, 01 hợp đồng được ký kết.