^B2BE0DEA0ACD74BA594B0EEE49C48FE228DEEDD858D4E48CA9^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Với thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước trong năm 2014, SR TM Thanh Hóa cũng đã vinh dự được nhận Bằng khen do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng.