tin-2-PCCC---1-(1).jpg

Tham gia buổi tập huấn, CB.CNV đã được trang bị các kiến thức cơ bản về PCCC, cách thức sử dụng các công cụ, thiết bị và diễn tập thực tế xử lý sự cố khi có đám cháy xảy ra. Buổi tập huấn đã diễn ra an toàn và thành công dưới sự hướng dẫn tận tình của các chiến sĩ cảnh sát PCCC số 4 Quận Liên Chiểu. 
Chương trình huấn luyện nghiệp vụ đã giúp CB.CNV nâng cao ý thức, trách nhiệm cũng như hiệu quả công tác PCCC tại đơn vị. Sau buổi diễn tập, 30 CB.CNV Showroom TM Đà Nẵng đã được cấp giấy chứng nhận PCCC.

tin-2-PCCC---1-(2).jpg