3. D300 Bien Hoa.jpg

Công ty Hiếu Bình Tâm hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển vật liệu xây dựng. Qua tìm hiểu từ đối tác kinh doanh cũng như được sự tư vấn thông tin rõ ràng, cụ thể về các tính năng xe từ đội ngũ tư vấn bán hàng của THACO, Lãnh đạo Công ty cho biết nhận thấy xe Thaco Foton Auman D300A và D300B rất phù hợp để vận chuyển cát, đá, một trong những loại vật liệu mà Công ty thường xuyên chuyên chở cho nên đã đầu tư lô xe lần này. Dự kiến doanh nghiệp sẽ đầu tư thêm xe vào tháng 7 tới.