Ban-giao-xe-Thuong-mai-NB.jpg

Quasa Geruco là công ty có quy mô lớn chuyên khai thác mủ cao su tại Lào, đây là lần đầu tiên khách hàng đầu tư sản phẩm của THACO. Trong lễ bàn giao, khách hàng có những đóng góp ý kiến bổ ích về việc đẩy mạnh xuất khẩu xe tải 2 cầu qua Lào và chia sẻ dự định sẽ tiếp tục đầu tư nhiều xe tải 1 cầu để vận chuyển nội bộ trong nhà máy.