image005.jpg

Đại diện phía Cty CP Tập Đoàn Hải Thạch cho biết sẽ đầu thêm 10 xe tải ben trong thời gian tới để phục vụ công trình đường hầm Đèo Cả nối giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, đồng thời khách hàng hoàn toàn hài lòng về chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ của nhân viên SR TM Biên Hòa.