2.jpg

Buổi huấn luyện gồm 2 nội dung: giới thiệu lý thuyết về PCCC, kết hợp với thực hành kỹ năng thoát nạn xử lý đám cháy giả định, dự kiến lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đơn vị. Với sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của CB.CNV, buổi diễn tập kết thúc thành công, giúp CB.CNV nắm bắt được quy trình phối hợp và công tác triển khai PCCC, cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra.

1.jpg