IMG_2278.jpg

Chương trình thu hút hơn 174 khách tham gia cùng 110 lượt lái thử. Kết quả, các chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp với 17 hợp đồng được ký và gần 30 khách hàng tiềm năng sẽ ký hợp đồng trong thời gian tới

IMG_2304.jpg