Testdrive_Kia_Bien_Hoa_2.jpg

Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, với 107 khách tham gia cùng 81 lượt lái thử, 07 hợp đồng được ký và 31 khách hàng tiềm năng sẽ ký hợp đồng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đánh giá công tác tổ chức, hầu hết khách hàng rất hài lòng về sự phục vụ và hướng dẫn chuyên nghiệp của đội ngũ TVBH.

BIEN_HOA_1.jpg

Test_drive_Binh_Phuoc_1.jpg