PCCC HAI PHONG (3).jpg

Tại buổi tập huấn, học viên đã được nghe giới thiệu về luật PCCC, các văn bản quy phạm về công tác PCCC và được phổ biến các kiến thức cơ bản về PCCC, từ đó xây dựng các phương án chữa cháy, phương pháp thoát nạn, cứu người, cứu tài sản khi xảy ra cháy. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn về tính năng, tác dụng, phương pháp kiểm tra, bảo quản, sử dụng một số phương tiện chữa cháy và thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

PCCC HAI PHONG (1).jpg

PCCC HAI PHONG (2).jpg

Cuối buổi, học viên cũng được các giảng viên hướng dẫn cách sử dụng các loại bình chữa cháy và thực hành sử dụng bình chữa cháy tại chỗ. Lớp tập huấn PCCC đã đạt được kết quả tốt, 100% học viên nắm được những lý thuyết cơ bản trong nghiệp vụ PCCC và được thực tập chữa cháy cụ thể.

PCCC HAI PHONG (4).jpg

PCCC HAI PHONG (5).jpg