PCCC BAC BO 2.jpg

Tại buổi tập huấn, học viên đã được nghe giới thiệu về luật PCCC, các văn bản quy phạm về công tác PCCC; được nghe phổ biến kiến thức cơ bản về PCCC, từ đó xây dựng các phương án chữa cháy, phương pháp thoát nạn, cứu người, cứu tài sản khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn về tính năng, tác dụng, phương pháp kiểm tra, bảo quản, sử dụng một số phương tiện chữa cháy.

PCCC BAC BO 3.jpg
 
Cuối buổi, học viên đã được các giảng viên hướng dẫn cách sử dụng các loại bình chữa cháy và thực hành sử dụng bình chữa cháy tại chỗ. Lớp tập huấn PCCC đã đạt được kết quả tốt, 100% học viên nắm được những lý thuyết cơ bản trong nghiệp vụ PCCC và được thực tập chữa cháy.

PCCC BAC BO 5.jpg

PCCC BAC BO 4.jpg