Binh_Trieu_ban_giao_xe_c2300_new.jpg

Đây là lần bàn giao xe thứ 2 trong năm 2014. Dự kiến khách hàng sẽ đầu tư thêm 30 xe Thaco Frontier140 để phục vụ kinh doanh, nâng tổng số lượng xe của Thaco gần 100 xe.