Binh_Phuoc_1.jpg

Chương trình thu hút 23 khách hàng tham dự với 12 lượt kiểm tra và chăm sóc xe.

Binh_Phuoc_2.jpg

Qua chương trình, Ban lãnh đạo showroom nhận được nhiều ý kiến khách hàng đồng tình và đánh giá cao các hoạt động chăm sóc khách hàng của Thaco, nhất là chương trình chăm sóc lưu động đã đem lại sự an tâm đối với khách hàng có địa điểm hoạt động vùng sâu vùng xa.