Ban-giao-xe-kia-morning.jpg

Khách hàng rất hài lòng về chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ của showroom Bình Dương. Hoạt động mua xe Kia Morning lần này nằm trong dự án phát triển của công ty TNHH DV TM Hải Hưng và KH cho biết sẽ tiếp tục đầu tư thêm trong năm nay.