pccc-Thai-Nguyen.jpg

Tại buổi tập huấn, các học viên được giới thiệu những nội dung cơ bản của luật PCCC, kiến thức cơ bản về PCCC, PCCC xăng, dầu, ga và hướng dẫn xây dựng phương án chữa cháy và phương pháp kiểm tra, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đặc biệt, bên cạnh phần lý thuyết, học viên còn được thảo luận, thực hành PCCC một cách nghiêm túc, chất lượng, đạt hiệu quả đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia học tập. Kết thúc buổi tập huấn, các học viên đã nắm được những kỹ năng cơ bản, góp phần nâng cao hiệu quả PCCC tại đơn vị.