6. Kiểm tra hệ thống cửa cuốn ở các nhà máy edit.jpg

Kiểm tra hệ thống cửa cuốn ở các nhà máy

Để chuẩn bị cho mùa mưa bão, tháng 8 hằng năm, THACO Chu Lai thành lập Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và phân chia các tiểu ban phụ trách từng khu vực để thuận tiện trong việc triển khai hoạt động phòng tránh, ứng phó. Các đơn vị đã chủ động chuẩn bị về lực lượng, phương tiện phòng chống bão lụt theo phương án 4 tại chỗ “Chỉ huy - Lực lượng - Phương tiện - Hậu cần” và bám sát phương châm “Chuẩn bị kỹ - Triển khai nhanh - Ứng phó linh hoạt”.

2. Sử dụng ròng rọc để kéo bao cát lên mái nhà xưởng.jpg

 Sử dụng ròng rọc để kéo bao cát lên mái nhà xưởng
Gia cố ống thoát nước ở các nhà máy 
Gia cố hệ thống thiết bị bên ngoài nhà máy

Khi có thông tin dự báo bão sẽ vào khu vực miền Trung, Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Thaco Chu Lai phối hợp với các đơn vị, nhà máy xây dựng và ban hành các kế hoạch, phương án phòng chống và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận; đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tại các đơn vị, nhà máy, nhất là các điểm xung yếu, điểm dễ thiệt hại khi có bão lụt. Các đơn vị, nhà máy đã rà soát, kiểm tra lại các thiết bị, công cụ, dụng cụ, phương tiện phòng chống bão lụt và tiến hành bổ sung, tập kết về vị trí sẵn sàng. Nhà xưởng, hệ thống thoát nước, thông gió, cây xanh, cửa kính, vách kính, vách tôn... được kiểm tra và thực hiện các biện pháp gia cố kỹ lưỡng. 

7. Lắp đặt khung sắt chống bão trước cửa kính văn phòng.jpg

Lắp đặt khung sắt chống bão trước cửa kính văn phòng
Trang thiết bị phòng chống bão lụt được tập kết về vị trí sẵn sàng
Tủ dụng cụ, thiết bị phòng chống bão lụt

Chủ động ứng phó và chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, phương tiện, lực lượng, các đơn vị, nhà máy tại THACO Chu Lai đã chủ động kiểm soát tốt tình hình khi có bão lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.