foton1.jpg

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về chiến lược hợp tác trong thời gian tới. Đoàn cũng đã có chuyến tham quan thực tế hoạt động sản xuất của các nhà máy thuộc KPH Chu Lai - Trường Hải.

foton1a.jpg