1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Tại cuộc họp, Ông Trần Bá Dương đã giới thiệu với Phó Chủ tịch Hyundai thông tin tổng quan về THACO và các dự án đang triển khai, đặc biệt là dự án THACO và Hyundai đang xúc tiến thành lập liên doanh sản xuất lắp ráp và phân phối xe Hyundai tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang một số quốc gia Đông Nam Á.

5.jpg

Cùng ngày, ông Chung Eui Sun cũng đã dành thời gian tham quan Khu đô thị Sala và tìm hiểu về các dự án bất động sản mà Công ty Đại Quang Minh đang triển khai.

6.jpg

9.jpg

7.jpg