Phat_trien_CN.jpg

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, đại diện Ban điều phối vùng duyên hải miền Trung và các nhà khoa học khẳng định, việc lựa chọn Chu Lai và doanh nghiệp ô tô Trường Hải để xúc tiến phát triển khu công nghiệp hỗ trợ (sản xuất những phụ liệu, phụ kiện, linh kiện, cấu kiện, bộ phận, phụ tùng… cung cấp cho ngành công nghiệp lắp ráp…) ngành cơ khí làm động lực cho cả miền Trung là một lựa chọn chuẩn xác và đúng đắn. Vì tại Chu Lai đã thu hút một số doanh nghiệp cơ khí hiện đại với sản phẩm sản xuất ô tô, linh kiện ô tô, xe máy, máy phát điện…, nhất là ô tô Trường Hải đã có 21 nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ cho việc lắp ráp ô tô du lịch, ô tô tải và xe bus…