Đó là phát biểu của Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài tại Hội thảo quốc tế “Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn TP. HCM đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050”, do Sở Công Thương TP. HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM tổ chức vào ngày 26/4.

Tổng Giám đốc THACO cho rằng, TP. HCM muốn phát triển thì mỗi ngành công nghiệp (CN) phải có “sếu đầu đàn” dẫn dắt để thay đổi và sự thay đổi phải liên tục từng ngày, quyết liệt như là văn hóa của doanh nghiệp. Để làm điều này, Thành phố phải xác định phát triển công nghiệp không chỉ cho TP. HCM mà cho cả khu vực phía Nam, cần thành lập các trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp.

Phát-triển-công-nghiệp-cần-có-“sếu-đầu-đàn”-1

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia đã đưa các góp ý để phát triển ngành CN như đẩy mạnh tái cơ cấu ngành CN cần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất CN; Đổi mới chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực CN; Xã hội hóa và nâng cao chất lượng các trường đại học, cơ sở dạy nghề, viện nghiên cứu…

Ngành công nghiệp tại TP. HCM chiếm khoảng 20% GRDP của thành phố, khoảng 30% sản lượng công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp trên 10% quy mô sản xuất công nghiệp toàn quốc. Theo kế hoạch, đến năm 2030, công nghiệp TP. HCM đạt trình độ phát triển hiện đại, đạt giá trị gia tăng cao, đặc biệt là 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu. Tầm nhìn đến năm 2045, TP. HCM trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển công nghiệp của cả nước và khu vực Đông Nam Á.