Dàn cày chảo.jpg
 
Đầu tư phát triển cơ khí nông - lâm nghiệp là một bước đi phù hợp trong bối cảnh cơ giới hóa trở thành yêu cầu cấp thiết trong sản xuất nông nghiệp hiện nay; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển đa ngành của THACO, trong đó có lĩnh vực nông - lâm nghiệp. Việc THACO mở rộng sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực nông nghiệp đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của cơ khí chế tạo để sản xuất các thiết bị canh tác, bộ nông cụ, thiết bị chế biến, phương tiện vận chuyển chuyên dụng cho nông nghiệp. Mặt khác, thực tế hiện nay cho thấy ngành cơ khí Việt Nam mặc dù có những bước phát triển nhất định nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thị trường. Hiện nay, nhu cầu về sản phẩm cơ khí, nhất là nhóm sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp là rất lớn. Việc phát triển cơ khí nông - lâm nghiệp sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường, đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng. 
Máy ép CNC 1000 tấn (Gia công áp lực) tại nhà máy Tổ hợp Cơ khí.png
 

Máy phay giường (Gia công CNC) tại nhà máy Tổ hợp Cơ khí.jpg

 
Sản phẩm cơ khí nông - lâm nghiệp của Tổ hợp Cơ khí không chỉ là các máy móc phục vụ canh tác ở khâu trồng trọt, mà là các sản phẩm cơ giới hoá trên toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất từ trồng trọt, thu hoạch đến chế biến, vận chuyển, bảo quản. Các sản phẩm chính gồm: thiết bị nông cụ (dàn cày ngầm, dàn xới…); cơ cấu chuyên dụng (rơmoóc kéo chuối, rơmoóc ben chở gốc cây…); silo; thiết bị trang trại chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản đi cùng các giải pháp cơ khí nông - lâm nghiệp. Tổ hợp còn nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo nhu cầu riêng biệt của khách hàng. Để phát triển cơ khí nông - lâm nghiệp, Tổ hợp đã đầu tư nâng cấp dây chuyền, hệ thống máy móc thiết bị nhằm gia tăng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; nhận chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh hoạt động R&D thông qua việc tuyển dụng các chuyên gia, kỹ sư có năng lực và kinh nghiệm về cơ khí nông - lâm nghiệp để nâng cao năng lực thiết kế, đưa kỹ sư qua các nông trường tại Campuchia và Lào để trực tiếp nghiên cứu các giải pháp cơ giới hóa đồng bộ cho cây ăn trái và cây công nghiệp. 
 
Bánh bám.jpg
 
Dàn xới.jpg
 
Máy phun thuốc thổi khí tầm xa.jpg
 
Thùng cánh dơi.png
Tổ hợp Cơ khí.jpg
 
Thời gian qua, Tổ hợp đã hợp tác sản xuất và cung ứng sản phẩm cơ khí cho các doanh nghiệp như THADI, Hoàng Anh Gia Lai, Thủy sản Hùng Vương và các doanh nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Kế hoạch năm 2020, Tổ hợp sẽ tiếp tục thiết kế, gia công, lắp đặt các thiết bị như rơmoóc kéo chuối, rơmoóc thu hoạch cỏ, thiết bị trung tâm đóng gói chuối, dứa, kết cấu thép trại bò cho các nông trường tại Gia Lai và Campuchia; đồng thời nghiên cứu phát triển hệ thống thiết bị cho trang trại chăn nuôi (hệ thống chuồng trại, làm mát, cấp thức ăn, hệ thống cấp, thoát nước)…