Trong khuôn khổ Lễ khai niên/Lễ ra quân Giáp Thìn 2024, sau Thông điệp số 19 của Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương, Ban Lãnh đạo THACO và các TĐTV đã phát biểu hưởng ứng, đồng thời đề ra chiến lược kinh doanh trong năm 2024, thể hiện tinh thần quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

1. TỔNG GIÁM ĐỐC THACO - PHẠM VĂN TÀI

Trong năm 2024, THACO và các Tập đoàn thành viên tiếp tục thực hiện Chương trình “Kiện toàn và Nâng cấp quản trị”, trong đó, trọng tâm là công tác nhân sự.

Tại Văn phòng Tổng Quản THACO bao gồm Hội đồng quản trị, Hội đồng đầu tư, Ban Tổng Giám đốc và các Ban Nghiệp vụ quản trị Cơ bản. Đó là các Ban: Nhân sự, Tài chính, Kế toán, Pháp lý, Chiến lược – Quản trị hệ thống, Văn hóa – Truyền thông, Marketing, Công nghệ thông tin và Hành chính với các chức năng Tham mưu cho Ban Lãnh đạo THACO & các Tập đoàn thành viên; đồng thời Tham gia quản trị (thông qua các hoạt động Tư vấn, hỗ trợ, giám sát và đào tạo)thực hiện vai trò đầu mối đối với các nghiệp vụ mang tính bổ trợ và tích hợp.

1920x1280
Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài phát biểu hưởng ứng Thông điệp số 19 tại Văn phòng TP.HCM

Trong năm 2024, thực hiện Chương trình “Kiện toàn và Nâng cấp quản trị” mà trọng tâm là công tác nhân sự, các Ban Nghiệp vụ quản trị Cơ bản tại VPTQ THACO cần chủ động nắm bắt thực tiễn hoạt động SXKD để kịp thời tư vấn, hỗ trợ và phối hợp giải quyết các đề xuất của các Tập đoàn thành viên về công tác quản trị; đồng thời chủ động xây dựng các kế hoạch hoạt động phù hợp, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Tập trung hoàn thiện Cấu trúc, Sơ đồ tổ chức, Chức năng - Nhiệm vụ các Ban NVQT Cơ bản; phân cấp quản trị một cách bài bản, cụ thể và khoa học hơn thông qua việc ban hành các quy chế, quy định khung và quy trình tác nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyển dụng để kiện toàn bộ máy nhân sự các Ban NVQT Cơ bản tại VPTQ THACO, trọng tâm là đội ngũ nhân sự lãnh đạo và tiềm năng, nhân sự có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước;

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình quản trị hiệu quả công việc theo KPI một cách bài bản, khoa học hơn tại THACO và tại các Tập đoàn thành viên;

Đẩy mạnh Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số theo hướng sẽ sử dụng các ứng dụng số riêng lẻ (app) để giải quyết các vấn đề trước mắt, đồng thời nghiên cứu, phát triển, đưa vào hoạt động nền tảng số phục vụ công tác quản trị.

Hoàn thiện Đề án văn hóa của THACO và của các Tập đoàn thành viên theo đặc thù hoạt động SXKD và theo ngành nghề của nhân sự; Biên soạn, phổ biến Bộ quy tắc ứng xử, đề cao tính gương mẫu của đội ngũ Lãnh đạo, phát triển môi trường làm việc “Văn hóa - Thuận tiện” để xứng đáng là Văn phòng Tổng quản của một Tập đoàn công nghiệp quy mô lớn.

Đối với các Tập đoàn thành viên: Với vai trò, trách nhiệm và chức năng tham gia quản trị, VPTQ THACO cam kết sẽ đồng hành cùng các Tập đoàn thành viên trong công tác quản trị, cụ thể là:

Tham gia hỗ trợ công tác tuyển dụng (ưu tiên nhân sự các Ban NVQT Cơ bản), đánh giá, bổ nhiệm, điều chuyển, luân chuyển nhân sự giữa THACO và các Tập đoàn thành viên để kiện toàn bộ máy nhân sự, đáp ứng yêu cầu SXKD và quản trị.

Tư vấn, hỗ trợ ban hành hệ thống các văn bản quản trị phù hợp với đặc thù từng Tập đoàn thành viên; đồng thời cũng là cơ sở để điều chỉnh, ban hành các quy chế, quy định khung của THACO cho sát với thực tiễn hoạt động SXKD;

Tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ quản trị cho các Tập đoàn thành viên; Văn phòng Tổng quản THACO sẽ giữ vai trò như một trung tâm huấn luyện/ đào tạo về NVQT Cơ bản cho THACO và các Tập đoàn thành viên.

Tư vấn phát triển các ứng dụng kỹ thuật số phục vụ nhu cầu cấp bách của hoạt động SXKD và quản trị, hướng tới xây dựng nền tảng số của từng Tập đoàn thành viên và của THACO.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch HĐQT và quyết tâm cao của toàn thể CB-NV, chúng ta tin tưởng rằng Kế hoạch năm 2024 và kế hoạch 5 năm (2023 – 2027) sẽ được thực hiện một cách hiệu quả và đạt mục tiêu đã đề ra.

Thay mặt cho CB-NV Văn phòng Tổng Quản nói riêng và toàn THACO nói chung, chúng tôi cam kết nêu cao tinh thần đóng góp, cống hiến cho THACO và thông qua THACO đóng góp cho nền kinh tế đất nước. Đồng thời không ngừng học tập, nỗ lực rèn luyện thái độ tích cực, nâng cao năng lực quản trị và chuyên môn để THACO phát triển bền vững, hội nhập khu vực và thế giới. Đó cũng là khát vọng phát triển của THACO chúng ta.

 2. TỔNG GIÁM ĐỐC THACO AUTO - NGUYỄN QUANG BẢO

THACO AUTO kiên định thực hiện chiến lược đã đề ra là Sản xuất kinh doanh đầy đủ các chủng loại (tải, bus, du lịch) và các phân khúc sản phẩm ô tô (trung cấp, cao cấp) mang các thương hiệu quốc tế & thương hiệu THACO đáp ứng nhu cầu riêng biệt của khách hàng tại Việt Nam và xuất khẩu. Phân phối và bán lẻ phụ tùng - vật tư đồng bộ với sản xuất kinh doanh xe theo thương hiệu. Hoạt động sản xuất kinh doanh ô tô được tổ chức xuyên suốt theo chuỗi giá trị: nghiên cứu phát triển sản phẩm; sản xuất & phân phối; bán lẻ xe & dịch vụ hậu mãi. Phát triển hệ thống bán lẻ ô tô đa thương hiệu, với đa dạng các mô hình để cùng tăng cường tính tích hợp và bổ trợ với các Tập đoàn thành viên khác trong hệ sinh thái đa ngành của THACO.

THACO 1
Tổng Giám đốc THACO AUTO Nguyễn Quang Bảo phát biểu hưởng ứng Thông điệp số 19 tại Chu Lai

Năm 2024 là năm thứ hai trong chiến lược và kế hoạch 5 năm (2023 - 2027), trong bối cảnh tình hình thị trường ô tô được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên THACO AUTO sẽ tích cực, chủ động chuẩn bị các phương án sản xuất kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra; với các định hướng cụ thể trong năm 2024 như sau:

Đối với Khối Sản Xuất: Tập trung hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nâng cấp sản phẩm hiện hữu đáp ứng nhu cầu khách hàng; phát triển sản phẩm xe Tải Bus, Thương hiệu THACO, giới thiệu và bán hàng từ tháng 6 năm 2024, đầu tư trung tâm R&D đưa vào hoạt động tháng 12/ 2024.

Đối với 03 Khối Kinh doanh tại văn phòng tổng quản là: Sau quá trình tái cấu trúc, các khối kinh doanh cam kết sẽ vận hành theo đúng chức năng nhiệm vụ, tập trung công tác Dự báo thị trường, giao dịch với các đối tác, lập kế hoạch kinh doanh đảm bảo mục tiêu doanh số, thị phần; Quản trị tồn kho, Đặt hàng - Điều phối thông qua các chính sách, quy định.

Đối với hệ thống bán lẻ tại 02 Miền (Bắc, Nam): trong thời gian qua đã tổ chức xây dựng, vận hành và đưa ra được các mô hình bán lẻ như thông điệp đã nêu. Năm 2024 triển khai giải pháp toàn diện về kinh doanh, đánh giá toàn bộ thực trạng, căn cứ để xây dựng chỉ tiêu và triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu kinh doanh xe và dịch vụ sau bán hàng, đồng thời kiện toàn bộ máy nhân sự đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và theo quy định với quy trình tác nghiệp xuyên suốt.

Triển khai Chương trình tái cấu trúc pháp nhân, nguồn vốn, tài sản của các Công ty/Đơn vị trực thuộc nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, giảm rủi ro tài chính, đảm bảo tính minh bạch. Trong đó, tập trung công tác kiện toàn và nâng cấp quản trị Công ty tỉnh thành trực thuộc có vai trò là đại lý mà do THACO AUTO sở hữu đồng thời hỗ trợ Đại lý độc lập để đồng hành và phát triển bền vững cùng THACO AUTO.

Củng cố và tiếp tục phát triển lực lượng nhân sự phù hợp với triết lý, văn hóa và phương pháp quản trị công nghiệp của THACO và xu thế hội nhập quốc tế; đồng thời có đặc tính của THACO AUTO với các chính sách phù hợp thực tiễn và chính sách khung của THACO. Tuyển dụng bổ sung nhân sự đáp ứng tiêu chí tiêu chuẩn mới, đặc biệt là các vị trí lãnh đạo/quản lý từ bên ngoài, trong đó tập trung tuyển dụng nhân sự NVQT Cơ bản cho VPTQ THACO AUTO và các Công ty tỉnh thành; Tập trung công tác đào tạo cấp quản lý/Lãnh đạo thông qua công việc và đào tạo chuyên môn về kinh doanh, nghiệp vụ.

Tiếp tục triển khai Chương trình quản trị Hiệu quả công việc theo KPI một cách toàn diện, cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, thúc đẩy cải tiến và tăng năng suất lao động.

Năm 2024 được THACO AUTO xác định là năm tập trung cho công tác “kiện toàn và nâng cấp quản trị”, trọng tâm là công tác nhân sự với gần 15.000 cán bộ công nhân viên, trong đó nhân sự tại các Công ty tỉnh thành là hơn 10.300 người. Với Thông điệp là “nghiêm khắc trong tình yêu thương”, mà Chủ tịch đã chỉ đạo trong Thông điệp, mỗi lãnh đạo THACO AUTO trước hết cần “nghiêm khắc” với chính bản thân tuân thủ các quy định quy trình, nghiêm túc nhìn nhận và chủ động chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động SXKD và công tác quản trị tại đơn vị mình. Đồng thời, phải biết “yêu thương”, luôn quan tâm, lắng nghe, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hiệu quả; đào tạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho nhân sự phát triển cùng với sự phát triển của Công ty, để hình thành đội ngũ nhân sự kế cận.

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT THACO cũng đã truyền cảm hứng và khơi dậy quyết tâm để toàn thể CB-CNV THACO AUTO rèn luyện về nghị lực, chuyên môn và quản trị luôn nêu cao tinh thần tận tâm cống hiến vững tin vượt qua thách thức, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong xây dựng các giải pháp đột phá, triển khai chương trình kiện toàn và nâng cấp quản trị một cách bài bản để thực hiện thành công chiến lược và kế hoạch đã đề ra.

3. TỔNG GIÁM ĐỐC THACO AGRI – TRẦN BẢO SƠN

Năm 2024 được xem là năm hết sức quan trọng của kế hoạch 5 năm (2023 - 2027), THACO AGRI tập trung 03 nhiệm vụ sản xuất trọng tâm gồm: Đầu tư xây dựng, sản xuất trồng trọt chuối, phát triển đàn bò kết hợp trồng cây ăn trái; Đẩy mạnh sản lượng và doanh thu tại 3 KLH Koun Mom, Snuol và HAGL Agrico Lào; Về Quản trị: Tập trung công tác nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện để hình thành lực lượng nhân sự lãnh đạo, quản lý trong công tác quản trị các xí nghiệp sản xuất và các ban/phòng nghiệp vụ quản trị.

THACO 2
Tổng Giám đốc THACO AGRI Trần Bảo Sơn phát biểu hưởng ứng Thông điệp số 19 tại Văn phòng Gia Lai

Với nhiệm vụ trên, tôi thay mặt BLĐ và toàn thể CBCNV THACO AGRI hưởng ứng thông điệp năm 2024, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như sau:

a. Về kế hoạch sản xuất trồng trọt và chăn nuôi:

Đầu tư đồng bộ 15 Xí nghiệp chuối, trồng mới 7.600 ha nâng tổng diện tích sản xuất chuối lên 11,600 ha, tổng diện tích thu hoạch chuối cuối năm 2024 là 8.200 ha, sản lượng chuối xuất khẩu ước đạt 260.000 tấn; Triển khai trồng thí điểm 350 ha dứa.

Kế hoạch nâng tổng số đàn bò đến cuối năm 2024 là 151.500 con, với 06 Xí nghiệp, sản lượng bò xuất bán ước đạt 17.200 con; Tổng diện tích cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò là 7.100 ha và diện tích cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi bò là 580 ha, sản lượng trái cây ước đạt 7.200 tấn.

Tổ chức chăm sóc và thu hoạch mủ cao su trên tổng diện tích 9.500 ha, với 08 Xí nghiệp; sản lượng mủ cao su dự kiến đạt 14.400 tấn;

Tổ chức chăn nuôi heo với tổng đàn 136.600 con, sản lượng heo thịt xuất bán năm 2024 ước đạt 158.800 con; sản xuất 120.000 tấn thức ăn chăn nuôi.

Đưa vào hoạt động 3 nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí nông nghiệp; 01 nhà máy SX vật tư nhựa và 01 nhà máy SX bao bì giấy; Triển khai dự án sản xuất sợi chuối (thô) từ thân cây chuối tại 7 Xí nghiệp chuối thuộc các KLH Snuol, Koun Mom, Lào;

b. Về kế hoạch sản lượng và doanh thu tại 3 KLH Koun Mom, Snuol và HAGL Agrico Lào:

Đối với KLH Koun Mom: sản lượng chuối dự kiến đạt 130.000 tấn; sản lượng xoài 4.800 tấn, sản lượng bưởi 400 tấn; sản lượng mủ cao su nước: 5.770 tấn,  Tổng đàn bò 34.600 con. Tổng doanh thu ước đạt 1.945 tỷ đồng.

Đối với KLH Snuol: Sản lượng chuối dự kiến đạt: 78.800 tấn; Tổng đàn bò: 27.600 con; sản lượng mủ nước: 16.000 tấn; Tổng doanh thu ước đạt 1.308 tỷ đồng

Đối với KLH HAGL Agrico Lào: Sản lượng chuối dự kiến đạt 51.800 tấn; sản lượng xoài: 1.200 tấn; sản lượng bưởi: 510 tấn; sản lượng mủ cao su (quy khô): 7.400 tấn. Tổng đàn bò: 17.890 con. Tổng doanh thu ước đạt 980 tỷ đồng.

c. Về công tác quản trị:

Tập trung công tác tuyển dụng công nhân tại địa phương (Lào, Campuchia) và nhân sự kỹ thuật SX trồng trọt, chăn nuôi là người nước ngoài với tổng số nhân sự tuyển dụng trong năm 2024 là 12.600 nhân sự. Tổ chức trung tâm đào tạo nghề và các Nghiệp vụ quản trị cơ bản tại các Khu liên hợp; Xây dựng và ban hành chính sách lương năng suất (KPI) đến các Xí nghiệp, Trang trại, Nhà máy.

Tổ chức các dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu đời sống, sinh hoạt của CBNV (trọng tâm là công nhân và CBNV tại các Xí nghiệp và các Trang trại);

Đẩy mạnh việc phát triển văn hóa theo định hướng THACO và xây dựng môi trường làm việc “Văn hóa - Thuận tiện”.

Triển khai hoàn thiện và đồng bộ hệ thống hạ tầng CNTT tại VPĐH THACO AGRI, Khu liên hợp/Xí nghiệp;

Với sự quyết tâm, đoàn kết, ý chí đổi mới và không ngừng nỗ lực của tập thể CBNV THACO AGRI, tôi xin hứa và chịu trách nhiệm đưa THACO AGRI đạt các kế hoạch đề ra trong năm 2024.

4. TỔNG GIÁM ĐỐC THACO INDUSTRIES - ĐỖ MINH TÂM

THACO INDUSTRIES là Tập đoàn thành viên của THACO thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực Cơ khí chế tạo & Công nghiệp hỗ trợ, với mô hình sản xuất tập trung chuyên ngành quy mô lớn và phát triển bền vững.

Dự báo năm nay tại một số thị trường xuất khẩu lớn tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại và hàng rào kỹ thuật như chứng chỉ phát thải carbon, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; cùng với đó là sự cạnh tranh đến từ một số quốc gia. Trong bối cảnh đó, Tôi, cùng tập thể THACO INDUSTRIES cam kết thực hiện theo nội dung thông điệp của Chủ tịch HĐQT với cam kết:

Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với doanh thu hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 51%, trong đó xuất khẩu 250 triệu USD. Các giải pháp cụ thể như sau:

Triển khai đảm bảo tiến độ các dự án của các nhà máy mới đã được phê duyệt để kịp thời cung cấp sản phẩm được đặt hàng từ các đối tác, khách hàng.

Đưa Trung tâm R&D mới vào hoạt động với quy mô lớn, cùng với trang thiết bị hiện đại để thực hiện đồng bộ các hoạt động từ thiết kế, thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm nghiệm. Tập trung phát triển các sản phẩm mẫu do THACO INDUSTRIES nghiên cứu phát triển và theo đơn đặt hàng của khách hàng để đưa vào sản xuất hàng loạt, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu ngày càng cao về chủng loại, xuất xứ và chất lượng của máy móc thiết bị, linh kiện. Chú trọng tuyển dụng các chuyên gia và đào tạo kỹ sư và bổ sung cho Trung tâm R&D theo hướng chuyên sâu có tố chất sáng tạo và thành thạo tiếng Anh.

Chúng tôi tiếp tục đầu tư, nâng cấp, đổi mới công nghệ tại các nhà máy hiện hữu để đáp ứng yêu cầu bán hàng, bao gồm: Dây chuyền Dập nóng; Dây chuyền Xả băng, cắt tấm kim loại màu; Dây chuyền ED số 2; Dây chuyền Đúc thép, Dây chuyền Mạ kẽm nhúng nóng và Dây chuyền Lắp ráp bo mạch điện tử. Đồng thời tổ chức sản xuất tinh gọn, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm và kiểm soát chi phí trên từng công đoạn sản xuất.

Đối với hoạt động kinh doanh: Gia tăng sản phẩm cung cấp cho khách hàng hiện hữu và phát triển thị trường, khách hàng mới đáp ứng chiến lược sản xuất kinh doanh; Trong quý II/2024 chúng tôi thành lập và đưa vào hoạt động Công ty tại Mỹ để bán hàng tại thị trường Bắc Mỹ (Mỹ, Canada, Mexico) và thành lập 2 Văn phòng đại diện tại Úc, Châu Âu để phát triển thị trường, khách hàng. Đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu THACO INDUSTRIES và các thương hiệu sản phẩm như THACO Trailers, THACO Parts, THACO Machinery đến các đối tác trong nước và nước ngoài.

THACO 3
Tổng Giám đốc THACO INDUSTRIES Đỗ Minh Tâm phát biểu hưởng ứng Thông điệp số 19 tại Chu Lai

Về nhân sự: Củng cố, phát triển nguồn nhân lực, hình thành đội ngũ nhân sự phù hợp với triết lý, văn hóa, phương pháp quản trị công nghiệp của THACO, xu thế hội nhập quốc tế, đáp ứng chiến lược sản xuất kinh doanh của THACO INDUSTRIES. Chú trọng phát triển nhân sự lãnh đạo kế cận. Nâng cấp Tiêu chí – Tiêu chuẩn nhân sự trong đó nêu cao tinh thần đóng góp, cống hiến và đề cao tính kỷ luật, tư duy sáng tạo, nhạy bén và năng lực về chuyên môn, năng lực quản trị, lãnh đạo và phân công nhân sự đã được phê duyệt để quản trị, điều hành hoạt động theo cấu trúc mới, từng bước đào tạo và kiện toàn bộ máy nhân sự. Từ đó, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp cho từng thành phần nhân sự. Bên cạnh đó tiếp tục tuyển dụng thêm 980 nhân sự, tập trung nhân sự kỹ sư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và dự án mới, nâng  tổng nhân sự đến cuối năm 2024 hơn 8,600 nhân sự.

Về Quản trị: Năm 2023, THACO INDUSTRIES vận hành theo mô hình Tập đoàn, dựa trên chương trình tái cấu trúc, xây dựng sơ đồ tổ chức đã được phê duyệt, chúng tôi quyết tâm điều hành hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và theo quy định quy trình. Hệ thống Quản trị theo 03 cấp bao gồm: Tập đoàn THACO INDUSTRIES, Tổng Công ty/Tổ hợp và Công ty trực thuộc, thông qua các Nghiệp vụ quản trị: Cơ bản, Chuyên ngành và Kinh doanh, với các định hướng quản trị như sau:

Hoạch định, triển khai và quản trị chiến lược đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh. Chuẩn hóa hệ thống quy định, quy trình, lưu đồ tác nghiệp và giám sát sự tuân thủ.

Tối ưu hiệu quả sử dụng vốn; quản trị giá thành sản phẩm theo chuỗi giá trị đảm bảo hiệu quả và cạnh tranh.

Quản trị và kiểm soát rủi ro về pháp lý đầu tư, sản xuất và kinh doanh, đặc biệt pháp lý thương mại quốc tế.

Phát triển các ứng dụng riêng lẻ trong quản trị sản xuất và nghiệp vụ có khả năng tích hợp vào các phần mềm quản trị, tiến đến xây dựng nền tảng số.

Quản trị hiệu quả công việc (KPI) một cách toàn diện và cụ thể, trong đó Lãnh đạo là người thực hiện KPI của Đơn vị mình và xây dựng tiêu chí, giao chỉ tiêu, đánh giá kết quả thực hiện KPI của Đơn vị/Bộ phận và đến từng cá nhân. Đánh giá đúng nỗ lực, đóng góp thúc đẩy sự sáng tạo của nhân sự.

Trải qua sự hình thành và phát triển, bằng sự nỗ lực, kiên trì theo đuổi chiến lược của THACO, đến nay Tập đoàn thành viên THACO INDUSTRIES đã trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam về cơ khí chế tạo & công nghiệp hỗ trợ, hội nhập khu vực và thế giới, thực hiện chiến lược tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Sản phẩm đã xuất khẩu sang 15 quốc gia trên thế giới. Năm 2024, chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường để cam kết mục tiêu năm 2024 đạt hơn 13.000 tỷ đồng và đến năm 2027 hơn 26.000 tỷ đồng, xuất khẩu hơn 500 triệu USD.

5. TỔNG GIÁM ĐỐC THADICO - NGUYỄN HOÀNG TUỆ

Theo kế hoạch năm 2024 và kế hoạch 5 năm (2023 - 2027), THADICO (Đại Quang Minh) sẽ triển khai 71 dự án cho THACO và các TĐTV, gồm:

02 dự án cho THILOGI (gồm 1 dự án đang thi công); triển khai thi công và hoàn thành 02 dự án cho THACO INDUSTRIES trong năm 2025;

Triển khai 40 dự án cho THACO AUTO (gồm 3 dự án đang thi công và 37 Dự án khởi công trong năm 2024 - 2025);

Đối với THACO AGRI, THADICO (ĐQM) tập trung nguồn lực để tổ chức thi công đồng bộ các dự án Nông nghiệp chuyển tiếp từ năm 2023 và khởi công - hoàn thành các dự án mới theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của THACO AGRI năm 2024 đến năm 2027;

Đối với THISO, THADICO (ĐQM) tập trung triển khai và hoàn thành 04 Dự án đang thi công; Khởi công 12 Dự án trong năm 2024 - 2025, trọng điểm là các dự án Khách sạn Golf 1 Đà Lạt - Lâm Đồng; Trung tâm thương mại Tây Hồ Tây - Hà Nội; Trung tâm thương mại Biên Hòa - Đồng Nai và Dự án Hoàng Mai Giáp Bát - Hà Nội đáp ứng chiến lược, kế hoạch phát triển thương mại - dịch vụ của THISO.

THACO 5
Tổng Giám đốc THADICO Nguyễn Hoàng Tuệ phát biểu hưởng ứng Thông điệp số 19 tại Văn phòng TP.HCM

Đồng thời, THADICO (ĐQM) tự triển khai đầu tư 63 dự án, gồm 05 Dự án thi công chuyển tiếp từ năm 2023; khởi công 05 Dự án trong năm 2024 và 10 Dự án trong năm 2025; thực hiện công tác nghiên cứu đầu tư cho 43 Dự án để triển khai đầu tư trong các giai đoạn sau. Để triển khai Kế hoạch đầu tư - xây dựng các dự án của THADICO (ĐQM) trong năm 2024, ước tính kế hoạch chi đầu tư khoảng 3.085 tỷ đồng. Số lượng dự án THADICO (ĐQM) tự đầu tư và triển khai theo Kế hoạch SXKD của THACO & các TĐTV trong năm 2024 và các năm tiếp theo là rất lớn. Dù tình hình thị trường BĐS và Xây dựng đã, đang và sẽ còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên việc triển khai các dự án của THADICO (ĐQM) cũng có rất nhiều thuận lợi do các dự án phần lớn thuộc quỹ đất của THACO & các TĐTV và đã có phương án tài chính cơ bản. Đồng thời, THACO & các TĐTV cũng là khách hàng hoặc được THADICO (ĐQM) chuyển giao để sở hữu và kinh doanh trên diện tích các BĐS do THADICO tự đầu tư.

Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của THADICO (ĐQM) trong năm 2024 và các năm tiếp theo là tổ chức thực hiện để quản trị hiệu quả các dự án đầu tư như: công tác pháp lý, thiết kế và thi công xây dựng; đồng thời hoàn thiện các quy trình tác nghiệp trong triển khai, thực hiện dự án để đưa các dự án vào khai thác sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo công năng sử dụng phù hợp với yêu cầu hoạt động SXKD của các TĐTV, có tính thẩm mỹ cao và tạo được điểm nhấn kiến trúc trong khu vực.

Về công tác nhân sự, nhân sự ngành nghề đầu tư xây dựng sau thời gian biến động mạnh do thị trường BĐS phát triển nóng, đã ổn định, có xu hướng gắn bó và trung thành, vì vậy, từ nguồn nhân sự Lãnh đạo hiện hữu, trong năm 2024 THADICO (ĐQM) tiếp tục tuyển dụng hơn 300 nhân sự, tập trung cho các vị trí Lãnh đạo, điều hành hoạt động về Pháp lý, Đầu tư, Thiết kế, Quản lý dự án, và đến cuối năm 2024 tổng số đạt hơn 2.600 nhân sự.

6. TỔNG GIÁM ĐỐC THISO - NGUYỄN HOÀNG TUỆ

Trong năm 2023 THISO đã hoàn thành công tác xây dựng chiến lược và mô hình quản trị. Bước sang năm 2024, THISO sẽ tiến hành triển khai kế hoạch theo chiến lược đã đề ra, trong đó tập trung vào 3 mảng hoạt động chính bao gồm: 1. Kinh doanh cho thuê mặt bằng; 2. Kinh doanh Trung tâm hội nghị tiệc cưới; 3. Kinh doanh bán lẻ tiêu dùng. Cụ thể:

Về hoạt động Kinh doanh cho thuê mặt bằng thương mại: Đến nay, THISO đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động thành công mô hình phức hợp KĐT Sala với dự án THISO SALA CENTER. Ngoài ra, THISO cũng đã đưa vào vận hành mô hình phức hợp quy mô lớn hơn tại Myanmar là THISO MYANMAR COMPLEX. Năm 2024, THISO sẽ từng bước hoàn thiện và nhân rộng mô hình kinh doanh cho thuê mặt bằng thương mại tại các dự án khác.

Về hoạt động kinh doanh Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới: Trong năm 2023, bằng việc hoàn thành và đưa vào hoạt động Bếp trung tâm, THISO đã hoàn thành công tác quản lý vận hành mô hình Trung tâm hội nghị tiệc cưới. Đồng thời, THISO đã định vị và xây dựng thành công thương hiệu Thiskyhall. Kế hoạch năm 2024, Thiskyhall sẽ tiếp tục triển khai đưa vào vận hành mô hình mẫu nhà hàng, cafe sân vườn để hoàn thiện mô hình kinh doanh ẩm thực, làm nền tảng để phát triển mô hình kinh doanh tại các dự án khác trong cả nước theo chiến lược, kế hoạch đã đề ra.

THACO 6
Tổng Giám đốc THISO Nguyễn Hoàng Tuệ phát biểu hưởng ứng Thông điệp số 19 tại Văn phòng TP.HCM

Về hoạt động Kinh doanh Bán lẻ tiêu dùng: sau 2 năm tiếp quản hoạt động kinh doanh Emart tại thị trường Việt Nam với nhân sự hiện hữu gần 500 người, hiện nay THISO đã đưa vào kinh doanh 3 Đại Siêu thị bao gồm Emart Phan Văn Trị, Emart Sala, Emart Trường Chinh – Phan Huy Ích và được người tiêu dùng tín nhiệm và đánh giá cao. Đến nay, THISO đã phát triển lực lượng nhân sự phù hợp với triết lý, văn hóa và phương pháp quản trị công nghiệp của THACO; đồng thời có đặc tính riêng của ngành nghề kinh doanh bán lẻ tiêu dùng của THISO với các chính sách phù hợp với thực tiễn và chính sách khung của THACO, là nền tảng để phát triển thành công chuỗi hệ thống Siêu thị bán lẻ tiêu dùng trong giai đoạn 2024 - 2027.

Ngoài ra, đối với mảng Cung cấp dịch vụ vận hành trong năm 2024, THISO sẽ tổ chức Khối Dịch vụ để tập trung tuyển dụng, đào tạo theo tiêu chuẩn của từng loại hình kinh doanh và tham gia trực tiếp vào công tác kinh doanh và quản lý vận hành tại từng dự án để hoàn thiện chuỗi giá trị của THISO.

Theo đó, năm 2024, THISO cam kết hoàn thành mục tiêu tổng doanh thu đạt hơn 5.800 tỷ đồng, tổng chi đầu tư hơn 7.900 tỷ đồng, trong đó 83% chi cho hoạt động nhận chuyển nhượng dự án từ THADICO, THACO.

Kính thưa Quý lãnh đạo và Cán bộ nhân viên! Ngay sau Lễ ra quân đầu năm Giáp Thìn 2024 hôm nay, THADICO và THISO sẽ tiếp tục triển khai đến từng Khối Quản trị/Tổng Công ty và Đơn vị/Công ty trực thuộc để cụ thể hóa chiến lược, Kế hoạch đã đề ra; Đồng thời giao chỉ tiêu (KPI) cụ thể cho từng đơn vị.

Một lần nữa, thay mặt Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên 2 Tập đoàn THADICO và THISO, tôi xin cam kết hoàn thành các công việc trọng tâm theo nội dung Thông điệp số 19 - năm 2024 của Chủ tịch HĐQT với quyết tâm cao nhất.

7. TỔNG GIÁM ĐỐC THILOGI - BÙI MINH TRỰC

THILOGI - đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn THACO, thực hiện dịch vụ logistics, thể hiện vai trò đầu mối cung ứng dịch vụ logistics tích hợp và trọn gói cho các tập đoàn, đồng hành và phục vụ hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Nam và miền Trung – Tây Nguyên, Nam Lào và Bắc Campuchia; với mục tiêu hướng đến là dịch vụ logistics có chi phí tối ưu nhất.

THACO 7
Tổng Giám đốc THILOGI Bùi Minh Trực phát biểu hưởng ứng Thông điệp số 19 tại Chu Lai

Kính thưa quý vị! Trong những năm qua, cùng với lợi thế trong việc thực hiện vận chuyển hàng hóa cho các tập đoàn thành viên của THACO, THILOGI đã kết nối được nhiều khách hàng, nhiều nguồn hàng từ Tây Nguyên, Lào, Campuchia về cảng Chu Lai để xuất khẩu, lượng hàng khu vực này đã tăng mạnh trong năm 2023 và dự báo tiếp tục tăng cao trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên, khó khăn về tuyến luồng hàng hải Kỳ Hà vào cảng Chu Lai còn hạn chế về độ sâu, không thể tiếp nhận được các tàu có tải trọng trên 2 vạn tấn, do đó với tuyến luồng hiện nay, mặc dù hạ tầng và thiết bị cảng đã được đầu tư đồng bộ và hiện đại nhưng cũng chỉ đáp ứng nhu cầu cho hàng hóa của THACO, đa số nguồn hàng của các khách hàng khu vực từ phía Bắc Bình Định đến Quảng Ngãi, phía Nam Quảng Nam phải vận chuyển đến cảng Đà Nẵng, TP.HCM để xuất khẩu, làm tăng chi phí logistics và giảm hiệu quả cho doanh nghiệp. Từ thực trạng này, THILOGI xin nhận trách nhiệm làm đầu mối để phối hợp cùng THADICO và các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Nam để thực hiện nhanh các thủ tục pháp lý cho dự án nạo vét tuyến luồng Kỳ Hà giai đoạn 2 hoàn thành trong năm 2024. Đồng thời, để thực hiện chiến lược đưa Chu Lai trở thành Trung tâm logistics quốc tế với chi phí Logistics ngang bằng với hai miền Nam - Bắc qua đó thu hút được nhiều nhà đầu tư đến với Quảng Nam và các tỉnh lân cận, THILOGI sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý để đầu tư tuyến luồng Cửa Lở mục tiêu hoàn thiện trước năm 2027 để có thể tiếp nhận được tàu đến 5 vạn tấn, khai thác tối đa năng lực, hạ tầng mà THILOGI đã đầu tư cho bến cảng Chu Lai.

Trong yêu cầu về kiện toàn và nâng cấp quản trị từ THACO đến các tập đoàn thành viên, THILOGI đã nhận thức rõ vai trò và nhiệm vụ của mình trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Qua đó tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự Văn hóa - Liêm khiết - Trung thực vừa phù hợp với triết lý, văn hoá THACO vừa có đặc tính riêng ngành logistics trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đặc biệt, nâng cao hình ảnh đội ngũ nhân sự trực tiếp thực hiện dịch vụ với thái độ, tác phong, cung cách phục vụ chuẩn mực. Đối với nhân sự lãnh đạo chúng tôi không ngừng thay đổi, nâng cấp tư duy nâng cao năng lực bản thân, nắm bắt xu hướng mới, có hành động cụ thể, rõ ràng để biến tầm nhìn thành hiện thực; đồng thời phải là tấm gương về sự uy tín, đức độ, mẫu mực cho CBNV.

Năm 2024 cũng là năm thứ 2 trong chặng đường kế hoạch 5 năm (2023 - 2027) của THILOGI, với cương vị của một người lãnh đạo tôi cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa, chủ động và nhạy bén trong quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh tại Tập đoàn nhằm mang lại kết quả cao nhất, thiết thực nhất; xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Chủ tịch và Ban Tổng giám đốc THACO. Đồng thời, sẽ tập trung đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn, có ý thức trách nhiệm cao, trung thực và tận tâm với công việc.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, từng bước đưa cảng Chu Lai trở thành một bến cảng sôi động bậc nhất khu vực như trước đây Quảng Nam từng có; THILOGI sẽ chủ động, mạnh mẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp một cách quyết liệt, để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.