IMG_20180824_161408.jpg

Chương trình này nhằm ghi nhận những thành tích trong hoạt động kinh doanh của các nhân viên tư vấn bán hàng đã đóng góp vào sự tăng trưởng doanh số chung của Peugeot trong nửa đầu năm 2018. 

08.11.2018 TVBH Peugeot T7-3.jpg

Trong khuôn khổ chương trình bao gồm nhiều hoạt động như tham quan KPH Chu Lai, trải nghiệm xe Peugeot trên đường thử tiêu chuẩn ở nhà máy, trao đổi các vấn đề về sản phẩm, thị trường bán hàng, thương hiệu và kế hoạch marketing Peugeot trong những tháng cuối năm 2018.

08.11.2018 TVBH Peugeot T7-15.jpg

08.11.2018 TVBH Peugeot T7-17.jpg